Načítám…

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Problematika ochrany životního prostředí a aplikace zákonných a podzákonných norem (z hlediska provozně-technologického i legislativního) na provozech je velice specifická. S ohledem na tuto skutečnost, Vám nabízím spolupráci ve věci odborného poradenství, konzultačních služeb, komplexního inženýringu i rámcové spolupráce specifické činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Specializace na komplexní služby týkající se administrativního a legislativního ošetření odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší, obalů, integrované prevence (IPPC) a dalších činností se vztahem k životnímu a pracovnímu prostředí včetně zpracování potřebných dokumentů (provozních řádů, havarijních plánů, EIA, odborných posudků apod.).

Klientovi jsou poskytovány ve výše uvedených oblastech ucelené a komplexní služby, popřípadě je přizpůsobena spolupráce specifickým podmínkám a požadavkům klienta.

Spolupráce může být směrována od úrovně metodické a odborné pomoci podnikovému ekologovi až po přenesení do úrovně komplexního zajištění potřebných činností. Za kvalitu a správnost služeb je nesena smluvně plná odpovědnost.

 

Garant poskytovaných služeb

Ing. Pavel FAJMON

  • Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
  • Fakulta: Technická, Procesní inženýrství
  • Obor: Technika a technologie zpracování odpadů (TTZO)
  • Praxe: v oboru ochrany životního prostředí a ekologie podniku od roku 2003

Úroveň praxe:

  • Ekolog společnosti
  • Vedoucí úseku projektů, legislativy a ekologie
  • Konzultant – specialista v oblasti ochrany životního prostředí