Načítám…

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Projekční činnost v oblasti ochrany životního prostředí:
Projekční činnost na úseku ochrany životního prostředí je směrovány ke klientům, kteří uvažují o realizaci nového záměru, korekci již existujícího záměru nebo již realizovaného záměru.

Zejména se může jednat o realizaci:
  • sběrných a separačních dvorů
  • překladišť odpadů
  • rekultivací
  • terénních úprav (využívání stavebních odpadů na povrchu terénu)
  • recyklačních ploch
  • a projektů jim podobných