Načítám…

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Forma spolupráce

Spolupráce může být směrována od úrovně metodické a odborné pomoci podnikovému ekologovi až po přenesení do úrovně komplexního zajištění potřebných činností.

 

Nabízené služby v oblasti na úseku konzultací, poradenství a inženýrské činnosti

  • odpadové a obalové hospodářství,
  • vodní hospodářství,
  • ochrana ovzduší,
  • integrovaná prevence (IPPC),
  • prevence závažných havárií,
  • EIA (posuzování vlivu na životní prostředí),
  • dalších služeb svázaných s životním prostředím a ekologii podniku
  • změny v užívání a kolaudace staveb,
  • komplexní inženýrské činnosti ve výše uvedených oblastech.